Comitè d’orientació

Per tal de garantir el respecte dels continguts i de la qualitat de les accions aplicades a tots els nivells, es posa en funcionament un Comitè d’Orientació. Es compon:

  • d'experts de tots els àmbits científics implicats (astronomia, geologia, paleontologia, evolució humana, educació i/o divulgaciócientífica)
  • d’especialistes d’economia turística, responsables de vetllar per la viabilitat turística del projecte.

El Comitè d'Orientació es constitueix d'un nombre igual de representats per territori (vegeu la llista en el document annex «Comitè d'Orientació»). El Comitè d'Orientació ofereix les orientacions indispensables per la cohesió del projecte i la seva pertinència científica i econòmica. Es reuneix regularment per poder fer el seguiment de les diferents etapes del projecte, com també cadascuna de les accions que hi són associades, durant la posada en marxa de la «Ruta» i els seus desenvolupaments ulteriors.

Experts en astronomia

Sr. XAVIER PALAU MOLINS Secretari de la Fundació Joan Oró.
Dra. SYLVIE VAUCLAIR Astrofísica a l’Observatori Midi-Pyrénées, professora a la Universitat Paul Sabatier.

Experts en paleontologia

Sr. RODRIGO GAETE HARZENETTER Paleontòleg, director del Museu d’Isona i Conca Dellà (Isona, Lleida).
Sr. FRANCIS DURANTHON Paleontòleg especialista de la fauna del Miocè, conservador del patrimoni, responsable de les relacions de recerca al Muséum de Toulouse.

Expert en geologia

Sr. JOAN ROSELL SANUY Geòleg, professor de la Universitat de Barcelona, departament de Sedimentologia.

Experts en arqueologia

Sra. PALOMA GONZÁLEZ MARCÉN Arqueòleg i professor de Prehistòria de la Universitat Autònoma de Barcelona, experta en Didàctica de l’Arqueologia.
Sr. YVES LIGNEREUX Arqueozoòleg, professor de l’Escola Nacional Veterinària, responsable de la vigilància i del desenvolupament científic al Muséum de Toulouse.

Experts en educació

Sr. ANDREU RIVADULLA GRACIA Inspector en cap del departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya (Lleida).
Sr. STEPHANE RESPAUD Inspector de l’Educació Nacional, responsable de ciències (Toulouse).

Experts en turisme

Sr. JAIME LEÓN ANDRÉS Director del Centre de Reunions i Hostatgeria del Monestir de Santa Maria de Bellpuig de les Avellanes (Os de Balaguer, Lleida).
Sr. ANTOINE CACHIN Director general de Viatges FRAM.

Expert en sociologia

Sr. FIDEL MOLINA LUQUE Sociòleg, professor de la Universitat de Lleida.