Arqueòleg per un dia

El Parc Arqueològic Didàctic és un espai que utilitza elements arqueològics simulats, com ara una estratigrafia que cobreix un període temporal que va des del Plistocè fins avui dia, com també dues zones d’excavació de més de 50 m². Una d’aquestes mostra un jaciment paleolític i l’altra, un jaciment neolític que permeten que el visitant es familiaritzi amb les tècniques de recerca arqueològiques. Com podem conèixer l’edat dels objectes? Què ens diuen els vestigis arqueològics? Com s’interpreta la informació d’un jaciment? Com sabem a quin període de la història correspon un jaciment? Els mateixos participants poden resoldre tots aquests enigmes durant l’experiència de viure en directe el fet de treballar com un veritable arqueòleg.

Pùblic

Tots els públics

Contacte

ARDPH
C/ Major 11
25613 Sant Llorenç de Montgai
Lleida

Tél.: 606 01 35 41

E-mail :
larocadelsbous@gmail.com

Web :
www.arkeotic.org

Presentació detallada del soci

Escolares durante el curso escolar. Público en general: fines de semana y períodos de vacaciones. Reservas por teléfono o @.